Cascade - Orthotic & Prosthetic Supplier

New Message
You have 0 unread message(s)

Industry Trade Show Organizations

 

March


 

 Academy AAOP
Chicago, IL
www.oandp.org
 
GSOP
Alpharetta, GA
www.georgiasop.com
 
Ohio Chapter AAOP
Columbus, OH
www.ohiochapteraaop.com
 
ACPOC
Portland, OR
www.acpoc.org
 

April


  

 IPOPA
TBD, IA
www.ipopa.net
 
Northwest Chapter AAOP
Bellevue, WA
nwaaop.org
 
 TSOP
Nashville, TN
www.tennsop.org
  

May


 

PA, MD, VA, DL Ch. AAOP
Pittsburgh, PA
paaaop.org
 
 NYSAAOP
Schenectady, NY
nysaaop.org
 
WAMOPA
Reno, NV
www.wamopa.com
 
LAOP
Baton Rouge, LA
www.la-op.com
 

June


 

MOPA
Bay City, MI

 

July


 

APOA
Birmingham, AL
www.alabamapoa.org
 
PrimeFare East
Nashville, TN
www.primecareop.com

 

August 


 

 FAOP
Orlando, FL
www.faop.org

 

 ARSOPA
Little Rock, AR
 www.arsopa.org

 

September


 

MWCAAOP
TBD
 
AOPA
Las Vegas, NV
www.aopanet.org

 

October


 

NC/SC Combined Meeting
TBD
www.scsop.org

 

November


 

NJAAOP
TBD
www.njaaop.com/
 
 
NEAAOP
TBD
www.neaaop.org