Cascade - Orthotic & Prosthetic Supplier

New Message
You have 0 unread message(s)

Industry Trade Show Organizations

 

March


 

 Academy AAOP
Chicago, IL
www.oandp.org
 
GSOP
Alpharetta, GA
www.georgiasop.com
 
Ohio Chapter AAOP
Columbus, OH
www.ohiochapteraaop.com
 
ACPOC
Portland, OR
www.acpoc.org
 

April


  

 IPOPA
Des Moines, IA
www.ipopa.net
 
Northwest Chapter AAOP
Bellevue, WA
nwaaop.org
 
 TSOP
Nashville, TN
www.tennsop.org
  

May


 

PA, MD, VA, DL Ch. AAOP
Pittsburgh, PA
paaaop.org
 
 NYSAAOP
Schenectady, NY
nysaaop.org
 
WAMOPA
Reno, NV
www.wamopa.com
 
LAOP
Baton Rouge, LA
www.la-op.com
 

June


 

MOPA
Bay City, MI
 
 
 TXSOP
Dallas, TX
txsop.org
 

 

July


 

APOA
Birmingham, AL
www.alabamapoa.org
 
PrimeFare East
Nashville, TN
www.primecareop.com

 

August 


 

 FAOP
Orlando, FL
www.faop.org

 

 ARSOPA
Little Rock, AR
 www.arsopa.org

 

September


 

MWCAAOP
TBD
 
AOPA
Las Vegas, NV
www.aopanet.org

 

October


 

NC/SC Combined Meeting
Greenville, NC
www.scsop.org
 
NP AAOP
Des Moines, IA
www.npc-aaop.com
 
NEAAOP
Woburn, MA
www.neaaop.org

 

November


 

NJAAOP
TBD
www.njaaop.com/